:: หมวดหมู่ทั้งหมดปลาร้าทรงเครื่องแห้ง
ปลาร้าทรงเครื่องแห้ง
M
ชิ้น
รายละเอียดสินค้า
น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องแห้ง จ่าวิรัช
เป็นน้ำพริกแห้งจำพวกน้ำพริกนรก เผ็ดกลาง 
 
วิธีเก็บรักษา
ควรเก็บในที่ร่มหลีกเลี่ยงความชื้น
 
อายุการเก็บรักษา
30 วัน
 
0 ชิ้น