• แจ้งการจัดส่งสินค้าล่าช้า พื้นที่สีแดง - ภูเก็ต - กรุงเทพฯ
  • แจ้งการจัดส่งสินค้าล่าช้า ทางขนส่งมีการปรับมาตรการการจัดส่งอันเนื่องมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ทางขนส่งต้องคัดแยกสินค้าและทำการฆ่าเชื้อก่อนจัดส่ง ทำให้การจัดส่งสินค้าจะล่าช้ากว่าปกติ 1-2 วันทำการ
  • ร้านจ่าวิรัช OUTLET ปิดให้บริการชั่วคราว ร้านจ่าวิรัช Outlet และสาขาในเครือ(ยกเว้นสาขาตลาดไท) ขอร่วมดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อเพื่อสนองนโยบายของภาครัฐ จึงขอปิดร้านชั่วคราว
0 ชิ้น